torsdag 4 februari 2010

följ anmälningar genom åklagarväsendet och jo genom originaldokument dom finns i boken Älskade Engla du saknas oss-polis myndigheter och media

Jag har kämpat med att få den här utredningen gjord genom anmälan till åklagare och jo utan att få ge hör, utan bara svaret att det inte ska utredas pga att det inte kan antagas att något brott som hör under allmänt åtal har begåtts.
Nu kanske det inte har begåtts något brott men borde ändå inte åklagaren ha granskat utredningen i alla fall för att kunna styrk det?Då hade förtroendet för rättsväsendet kanske varit bättre...
Nu har ändå utredningen gjorts på initiativ av rikspolisstyrelsen och vi har fått svar kring hur det kunde bli så här med själva Pernilla utredningen,vilket jag är väldigt tacksam för, även lite mer förtroende börjar att leta sig in i rättsväsendet kanske finns det lite sunt förnuft och rättvisas där.Tack för att ni vågade ge en obekväm rapport jag tro nämligen att ett av problemen i intärnanmälningarna är att åklagarna inte vill vara obekväma mot polisen.
vill man följa alla anmälningar genom åklagarväsendet och jo genom originaldokument så finns dom i boken Älskade Engla du saknas oss-polis myndigheter och media