torsdag 4 februari 2010

Rapporten

Nu har jag läst rapporten .
Den ökar helt klart förtroendet för rättsväsendet att utredningen gjorts.
det viktigaste nu är att den tas på allvar och inte läggs på ett skrivbord utan återgärder.
Det som är mest chockartade är att ev bitar av matrialet är mörkade av någon...

utdrag ur rappoorten.

Vid Inspektionsgruppens granskning påträffades inte Eklunds utdrag från
mantalsregistret i bunten med de 38 män skrivna i Gävleborgs län som ska finnas där.
Inspektionsgruppen har därefter, för säkerhets skull, kontrollerat att Eklund faktiskt var
mantalsskriven i Gävleborgs län vid tiden för registersökningen – vilket han också var –
och därmed med säkerhet skulle finnas med bland de 38. Samtidigt saknas just hans
registerutdrag i bunten och han är också den ende som saknas. Däremot har vi inte
kunnat klarlägga när han försvinner ur Gävleborgsbunten.
Våra datorer tappar inte bort folk på det viset. Därför är det, enkelt uttryckt,
svårbegripligt att det ändå har skett och Inspektionsgruppen kan tyvärr inte undgå att
misstänka att någon med tillgång till utredningsmaterialet – i det skede då polisen i
Dalarna har facit i hand, har anmält sig själv för utredning av eventuella tjänstefel i
samband med deras handläggning av mordet på Pernilla och står inför en granskning av
Riksenheten för polismål som inleds i maj 2008 – valt att städa bort honom ur
förundersökningsmaterialet för att undvika ytterligare besvär.