tisdag 10 mars 2009

Avslag av yrkande av shablonbeloppet för sveda o verk i svea hov rätt

Nu har vi fått svar från svea hovrätt ang överklagan av sveda o verk ersättningen,
Om jag förståt rätt så anser sig inte svea hovrätt kunna göra ändringar av schablonbelopet utan det bör ligga hos högsta domstolen att jobba med.
I det läge som nu råder bör rättsutvecklingen på aktuelt område förbehålas högsta domstolen.
Det låter rimligt så jag hoppas att HD tar ärendet för jag anser att vi behöver en ny praxis för mord offer o deras anhöriga ,idag använder sig domstolen av en praxis som bygger på trafikskadenämdens shabloner som man sen fördubblat. Det bygger på att man ska ha psykiska besvär i två år ett antal timmar i månaden.

Rättsutveklingen bör hela tiden hänga med för att få almänhetens förtroend.

jag tycker att man ska räkna fram ett belopp som kan annses själigt för lidandet och kostnaderna av att ha förlorat en nära anhörig av mord. Här kan man ha olika belopp om det var ett barn eller vuxen ev ta hänsyn till vilken risk den mördade själv har uttsatt sig för, så sliper vi ha brottsoffermyndigheten som gör det senare i prosesen. mm.
Jag tycker inte heller att det ska grunda sig på enbart sveda o verk för det går inte att räkna ut efter som det är ett livslångt lidande som kan se olika ut!
Kan man inte gör det så föreslår jag att man tar bort shablonen helt o hålet, som den är idag är den mer kränkande än givande vad gäller både beloppet o jobbet med att få ut pengen.

Inga kommentarer: