torsdag 12 mars 2009

Brottsoffer perspektiv !

I dag står det i dt om en mördare som ska börja få permisoner han har suttit ca 5 år
Det görs bedömningar utifrån hur mördaren anses lämplig att kunna hantera en permison.
Jag anser att man även ska bedöma hur brottsoffrets anhöriga är redo att klara av att mördaren ska få permision.
kriminalvården och samhället borde alltid vägan brottsofferperspektivet helst när det gäller grova brott som mord.

utdrag från DT.

Fakta: Så här ser reglerna om permissioner ut för långtidsdömda.

Under tiden i anstalt kan den intagne få permission. Kriminalvården skiljer på normalpermissioner och särskilda permissioner.

Normalpermission är till för att hålla kontakt med familjen och det sociala livet utanför anstalten. Normalpermissioner kan vara olika långa. Den första permissionen på egen hand är i regel bara några timmar. Efter hand kan de bli längre, till att som mest omfatta tre dygn. Innan den första permissionen kan beviljas måste ändå en viss tid av straffet vara avtjänat, en så kallad minimitid. För livstidsdömda ska minst fyra år och sex månader ha avtjänats.

Att minimitiden avtjänats ger ändå ingen absolut rätt till permission. Om risk finns för att permissionen missköts kan anstalten avslå en ansökan även om tiden för permission är inne.

Kontroll och bevakning. Om misstankar finns att en permission kan misskötas, men att den intagne trots det bör ha permission, kan anstalten bestämma att permissionen ska ske under bevakning. Personal från anstalten finns då med under hela permissionstiden.

Särskild permission. Grundregeln är att så mycket som möjligt ska uträttas under normalpermissioner. Om det ändå inte är möjligt kan särskild permission beviljas. Det kan exempelvis gälla fall där en nära släkting blir allvarligt sjuk och hamnar på sjukhus.

Lufthålspermission. En speciell typ av särskild permission som kan beviljas den som dömts till ett långt straff, dock och tidigast två år efter dagen för häktning. Därefter kan en lufthålspermission beviljas en gång per år. En lufthålspermission är bevakad och i regel på fyra timmar.

Permission på egen hand regleras alltid av en permissionsplan som måste följas. I den planen kan vissa villkor finnas, som att anstalten exempelvis ska kunna nå personen via telefon under permissionstiden. Ett annat vanligt villkor är alkoholförbud.

Pengar vid permission. En del av de pengar den intagne tjänar på vid jobb på anstalten sätts in på ett speciellt permissionskonto. Med hjälp av dessa pengar står den intagne själv för sina kostnader under permissioner. Hjälp kan däremot fås till resekostnader som överstiger 0,5 procent av gällande basbelopp. Den summan uppgår till cirka 200 kronor.

Källa: Kriminalvården

1 kommentar:

Anonym sa...

Carina
Tack för alla tänkvärda ord du vill dela med dig till oss. De berör mig både som mamma, medmänniska och kvinna.
Vi skaffade i höstas en liten spaniel valp som vi döpte till Engla. Vill på något sett hedra er fina tjej som berört så många.
Vi skall aldrig glömma.
Kram Charlotte